JEST
M

JEST STUDIO

Poznajmy się!

Obserwuj mnie:
Ins    Fb     Pin     Be     Db     Li

WPROST

Kategoria:

Około 150 ilustracji do tygodnika WPROST – jednego z najważniejszych opiniotwórczych czasopism w Polsce, ukazującego się w nakładzie 160 tys. egzemplarzy

Punktem wyjścia do powstania ilustracji były teksty publicystyczne, poświęcone zróżnicowanej tematyce, przede wszystkim politycznej, społecznej i ekonomicznej.

Projektowanie Marki
Projektowanie Marki
Projektowanie Marki
Projektowanie Marki
Projektowanie Marki

Moim nadrzędnym celem była trafna interpretacja graficzna ilustrowanych treści.